NACHTZORG EN
24 UURS ZORG

Bij de zorg voor een ernstig, langdurig zieke partner of een chronisch hulpbehoevend familielid kan de inzet van een vakkundige en betrouwbare hulpverlener uitkomst bieden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie biedt AvZ Nachtzorg en 24-uurs Zorg de inzet van een deskundige, die in overleg met u de gewenste zorg kan leveren. Op deze wijze kan AvZ helpen verlichting in uw thuissituatie te brengen.

Deskundige hulp bij u thuis

Zorgen voor elkaar doen we als vanzelfsprekend. Soms tot aan het punt dat het eigenlijk niet meer op te brengen is. Met AvZ Nachtzorg en 24-uurs Zorg staan wij u in uw thuissituatie bij. Om u in staat te stellen zelf een rol te kunnen blijven vervullen in de zorg voor de ander. Dit is mogelijk door (delen van) de zorg van u over te nemen als dat nodig is.

 

Uw vraag bepaalt onze inzet

AvZ Nachtzorg en 24-uurs Zorg levert maatwerk. Dat kan neerkomen op:

- het ontlasten van familieleden en/of mantelzorgers;

- één-op-één-zorg voor de zorgbehoevende;

- ‘s nachts of overdag bij de zorgbehoevende zijn;

- palliatieve zorg in een terminale situatie;

- andere vormen van zorg die u wenselijk acht.

 

Bel ons en we helpen u

Acute hulp; per direct beschikbaar

In alle gevallen zetten we gediplomeerde krachten bij u in, die qua opleiding en ervaring voldoen aan uw zorgvraag.

Hiermee wordt de vereiste kwaliteit door ons gewaarborgd.

De hulp die u nodig heeft is er, zo gewenst, ook direct. Voor uw acute aanvraag zijn we 24 uur per dag bereikbaar.

 

Voor hulp in uw thuissituatie waarin sprake is van:

- een ernstige of terminale ziekte;

- mentale aftakeling of dementie;

- een langdurige verpleegsituatie;

- zorg voor een chronische patiënt.

 

kunt u onze diensten zonder verwijzing of zorgindicatie inschakelen.

De kosten van de geboden hulp zijn afhankelijk van uw vraag en kunnen veelal worden vergoed, indien mogelijk, uit een Persoonsgebonden Budget (dat u via uw gemeente kunt aanvragen). Ook is particuliere financiering mogelijk.

 

U bent op zoek naar zorgverleners?

Contact s.v.p. via dit formulier

U bent zorgverlener?

Contact s.v.p. via dit formulier

U zoekt zorg
U biedt zorg aan: